Warning: include(../top/index.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/indlaeg.php on line 16

Warning: include(../top/index.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/indlaeg.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../top/index.html' for inclusion (include_path='.') in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/indlaeg.php on line 16
 

Indlæg til LMFK-bladet

LMFK-bladet er fælles medlemsblad for Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen. Medlemmerne af ovennævnte foreninger underviser på de gymnasiale uddannelser og HF-kurser.

Deadlines

Bladet udkommer den 20. i månederne januar, marts, maj, september og november i et oplag på ca. 2800. Endvidere udkommer der et særnummer i forbindelse med foreningernes årsmøder i oktober.

  • Deadline for indlæg er den 15. i måneden før udgivelsen.

  • Deadline for indlæg til særnummeret er den 15. september.

Indlæg sendes til

Niels Elbrønd Hansen
Gentoftegade 55A, 1. th.
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 50 41
Mail elbroend @ gmail.com

 

Udvalgte artikler offentliggøres også på nettet

Udvalgte artikler er/vil blive tilgængelige på www.artikler.lmfk.dk eller www.lmfk.dk/artikler. Kriteriet ved udvælgelsen er, at artiklerne skal være værd at gemme, fordi de fagligt, pædagogisk eller didaktisk er langtidsholdbare. Reglen er den, at indleverede artikler til LMFK-bladet også automatisk kan offentliggøres på webstedet, medmindre forfatteren klart meddeler, at dette er uønsket.

Formater

Indlæg modtages kun på elektronisk form, fx som en mail med vedhæftet fil, på CD eller diskette. Send venligst medfølgende illustrationer som selvstændige filer, fx i jpg-format i højest mulig opløsning. Teksten kan fremsendes som en fil lavet i Word, Open Office, Inddesign, osv, osv. Den modtagne tekst nyopsættes i et desktop-publishing program, så der er ingen krav til tekstens formatering.