Warning: include(../top/index.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/annoncer.php on line 16

Warning: include(../top/index.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/annoncer.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../top/index.html' for inclusion (include_path='.') in /var/www/lmfk.dk/artikler.lmfk.dk/lmfk-bladet/annoncer.php on line 16
 

Annoncer i LMFK-bladet

LMFK-bladet er fælles medlemsblad for Matematiklærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Kemilærerforeningen. Medlemmerne af ovennævnte foreninger underviser på de gymnasiale uddannelser og HF-kurser.

Priser

Prisen ekskl. moms er på annoncer er som følger:

1/1 side5.500 kr.
1/2 side2.800 kr.
1/4 side1.500 kr.

Der kan indgås annonceaftaler, hvorved der ydes rabat efter efterfølgende retningslinjer:

  • Ved 2 eller 3 helsides annoncer i et og samme blad ydes 5% rabat.
  • Ved 4 eller flere helsides annoncer i et og samme blad ydes 10% rabat.
  • Ved annoncering i 5 på hinanden følgende numre ydes der 10% rabat.

Andre rabataftaler kan ikke indgås, og de nævnte rabatformer kan ikke kombineres.

Priserne er gældende, indtil andet meddeles her.

Annonceformater

Type

Layout

Længde

Bredde

Format

1/1 side

kant-kant

210

297

A4 stående

1/2 side

kant-kant

210

148

A5 liggende

1/2 side

inden for margin

177

125

liggende

1/4 side

inden for margin

86

120

stående

Annoncer skal fremsendes som en pdf-fil.

Annoncematerialet sendes til

Niels Elbrønd Hansen
Gentoftegade 55A, 1. th.
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 50 41
Mail elbroend @ gmail.com

Annoncer kan sendes på en CD - eller pr. mail - til ovennævnte adresse.

Deadlines

Bladet udkommer den 20. i månederne januar, marts, maj, september og november i et oplag på ca. 2800. Endvidere udkommer der et særnummer i forbindelse med foreningernes årsmøder i oktober.

  • Deadline for annoncer er den 15. i måneden før udgivelsen.
  • Deadline for annoncer til særnummeret er den 1. september.

Rekvirer et gratis prøveeksemplar på sekretariatet.

Adresselabels

Det er muligt at bestille navn og adresser på foreningens medlemmer, enten som labels eller i en excelfil. Prisen er 5,00 kr./stk. eksklusiv moms. Adressaterne kan være alle eller et udvalg af foreningernes medlemmer. Spørg LMFK-sekretariatet.